Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Demonstrátori munka

A demonstrátornak elsősorban kutatási/tudományos feladatokat kell végeznie, de a tevékenysége - részben - irányulhat oktatástámogató tevékenységekre, pl. a tananyagok frissítésére alkalmas tudományos források, adatok, esettanulmányok felkutatása, bizonyos szintű feldolgozása (pl. excel táblában rögzítés és összesítés, kivonat készítése)

Az adott időszak végén a demonstrátornak beszámolót kell készítenie az elvégzett tevékenységéről, részvételéről a kutatási/tudományos munkában.

Előnyt jelent, ha a hallgató egy, az adott tanszéken folyó kutatásba kapcsolódik be, de az adott időszak végén világos kimutatható a demonstrátor tevékenységének eredménye.

A hallgatóknak olyan pályázatot kell benyújtaniuk, mely tartalmazza a már esetlegesen elért eddigi kutatási/tudományos tevékenységüket, kifejtve a pályázott tanszékre/területre történő bekapcsolódás lehetőségét.

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik:

  • az adott területtel kapcsolatban kiemelkedő érdeklődéssel és tudással rendelkeznek és a tanulmányaik változatlan színvonalon való folytatása mellett tudják vállalni a demonstrátori feladatok ellátását is,
  • legalább Jó (4) tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
  • a megpályázott tanszék tantárgyait időarányosan, ismételt vizsga nélkül teljesítették.

A demonstrátorok kiválasztása a jelentkezők tanulmányi eredménye (kumulált korrigált kreditindex) és szakmai előmenetele, valamint a szervezeti egységek javaslata alapján történik.

Az elvégzendő feladatot az adott szervezeti egység vezetője határozza meg.


PSZK Demonstrátori pályázati kiírás 2021/2022. tavaszi félév >>

KVIK - Pályázati kiírás demonstrátori feladatok ellátására 2022/2023-as tanév tavaszi félévre >>