HU - Magyar
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2021. november 9.
BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2021/2022. tanév 1. félévére

A pályázat célja

A „Biztos jövő ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. Az ösztöndíj pályázat útján érhető el, forrása az intézmény saját bevétele.

A támogatás a lezárt félévet követően egy félévre adható, melynek mértéke a képzésen megállapított önköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a. A dékán a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével határozza meg a beérkezett pályázatok alapján, hogy hány hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.

 

A pályázok köre

A bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akiknek a hallgatói jogviszonya a BGE-n 2012 szeptemberében, vagy ezt követően jött létre.

A „Biztos jövő ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő első aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás maximum egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.

A pályázat benyújtásának feltétele az aktív hallgatói státusz és az adott szak mintatantervében előírt összes kredit időarányosan legalább 90%-ának teljesítése.

 

A tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, a képzési időt túllépő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akiknek a hallgatói jogviszonya 2012 szeptembere előtt jött létre a BGE-en, és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói jogviszonyt létesítettek, kivéve, ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte az adott félévben a BGE-en korábban szerzett kreditjei beszámítását.
 
A gyakorlati félév idején a Biztos jövő ösztöndíjra pályázat nem nyújtható be.

 

A támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek a 2021/2022. tanév 1. félév korrigált kreditindexe eléri a 3,5-ös értéket. Egy adott kar tekintetében a dékán eseti jelleggel magasabb minimumértéket is megállapíthat.

 

A pályázatot a Modulo rendszerben az erre kialakított formanyomtatványon lehet benyújtani.

A nyertes pályázó számára támogatás a lezárt félévet követően adható, melynek mértéke a pályázó részére kiírt önköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a.

 

Pályázat beadási határidő: 2022. január 26. 23 59 óra

 

Az érvényes pályázatokat a kari Értékelő Bizottság rangsorolja, melynek figyelembevételével a dékán hozza meg az odaítélésről a döntést. A döntés eredményéről a pályázók a tanulmányi rendszeren keresztül kapnak értesítést, az Oktatási Központ öt munkanapon belül gondoskodik a hallgató részére az elnyert támogatás egy összegben történő utalásáról.

 

A pályázat értékelésének, döntésének határideje (honlapon közzététel): 2022. február 11.

 

A döntésről a pályázó hallgatók kiértesítésének határideje: 2022. február 24., 12.00 óra

A pályázati eljárásban hiánypótlásra lehetőség nincs. A hallgató a pontszám megállapításának javítását kérheti a közzétételtől számított 5 napon belül. A döntés ellen jogorvoslatot a hallgató a Neptun rendszeren keresztül a Hallgatói Követelményrendszer szabályainak megfelelően nyújthat be a Neptun értesítést követő 15 napon belül.

Bővebb információ a kari Hallgatói Ügyfélszolgálati Csoport ügyintézőinél kérhető és a BGE honlapján (http://www.uni-bge.hu) is megtalálható. 

 

A pályázati felhívás mellékletei:

 

1. sz. melléklet: Modulo pályázati adatlap (2022. január 10. 12 órától adható be)

2. sz. melléklet: A pályázat értékelési pontrendszere

3. sz. melléklet: Pályázati értékelő lap

4. sz. melléklet: Kari összesítő adatlap a BIJŐ ösztöndíj pályázatokról


Prof. Dr. Heidrich Balázs

rektor

Eredmények

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

KVIK - 2021-2022. tanév 1. félév BIJÖ pályázat eredmények

pdf (351.35 KB)
Frissítve:
2022. május 25.