Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2022. szeptember 20.
Felhívás „MNB Kiválósági Ösztöndíj” pályázatra – bővült a támogatott szakok listája

Tisztelt Hallgatók!


A 2022/2023. tanévre meghirdetjük a Magyar Nemzeti Bank által támogatott Kiválósági Ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 5.

Támogatott szakok: 

  • Alapképzésben (nappali munkarendű) szakok közül: Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és marketing
  • Mesterképzésen (nappali munkarendű) szakok közül: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés 

Az ösztöndíjprogramra állampolgárságtól függetlenül azon hallgatók pályázhatnak, akik: 

a) nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban,

b) legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, (ettől eltérést az MNB Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság, Oktatási főosztálya a felsőoktatási intézmény ezirányú kérelmére engedélyezhet, amennyiben a hallgató kiváló tanulmányi és tudományos eredményei mellett a kevesebb kredit megszerzésére méltányolható okból került sor, például a hallgatónak azért nincs lehetősége a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, mert a korábbi évek mintaterven felül túlteljesítése miatt nincs elegendő számú felvehető tárgy), 

c) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, 

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga lezárt félévenként legalább 4,00, és a legutóbbi két aktív félévben tudományos, illetve szakmai munkát végeztek,

e) vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen megjelennek (a részvételt vagy távolmaradást a következő évi pályázat elbírálása során figyelembe veheti az egyetem). 

f) kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát 


A Pályázat benyújtásának módja: Modulo rendszeren keresztül, online módon lehet beadni az MNB Kiválósági Ösztöndíj pályázati űrlap kitöltésével és a tudományos, szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumok feltöltésével. 

Támogatási összeg: 50.000 Ft/hónap/fő

Támogatási időszak: 10 hónap (2022. szeptember - 2023. június)

A pályázatról bővebben: Pályázati szabályzat

Benyújtandó dokumentumok: Pályázati űrlap és Hallgatói adatvédelmi nyilatkozat

https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok/osztondijak/mnb-osztondij 

Pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címre várjuk: osztondij@uni-bge.hu