Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2022. január 7.
Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatók számára

Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatók számára

1. Az ösztöndíj célja

Eseti támogatás nyújtása olyan önköltséges hallgatók számára, akik anyagi helyzetében jelentős romlás ment végbe és ezáltal veszélybe került tanulmányaik folytatása.

 

2. Az ösztöndíjra jogosultak köre

Alapképzésben, mesterképzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben részt vevő önköltséges hallgató részesülhet támogatásban.

 

3. Az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogai, illetve az őt terhelő kötelezettségek

A fent meghatározott hallgatói kör jogosult a pályázat feltételeit és az értékelési kritériumrendszert megismerni, a pályázatot beadni, az eredmény tekintetében fellebbezést benyújtani. A pályázatot benyújtó hallgató köteles támogatási igényét hitelesen igazolni. A csatolni kívánt dokumentumokat kivonatolt formában szükséges feltölteni. Minden dokumentumon legfeljebb 3 személyes adat (pl.: Személy neve, születési idő, anyja neve) látszódhat, illetve a vizsgált tény.
! FONTOS, hogy a születési HELY és születési IDŐ két külön személyes adatnak minősül. !

 

4. Döntési folyamat

A Modulo tanulmányi rendszerben benyújtott pályázatokat a kari Diákjóléti Bizottságok értékelik a HKR 93. §-a szerinti rendkívüli szociális ösztöndíj kritériumrendszere alapján. A támogatás odaítéléséről a HTJB dönt.

 

5. A pályázat lebonyolítója

A pályázat technikai lebonyolítója az Oktatási Központ, amely gondoskodik az online pályázati űrlap közzétételéről és biztosítja a pályázatokhoz való hozzáférést a DJB-k számára. A DJB-k folyamatosan értékelik a benyújtott pályázatokat. A HTJB dönt a támogatás odaítéléséről, a 7. pontban megadott eredményhirdetési dátumhoz igazodva.

 

6. Az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségei

A hallgató a pályázatban önkéntesen vesz részt és biztosítja a szociális helyzetének értékeléséhez szükséges adatokat. Az elbírálásnál csak azok az információk veendők figyelembe, amelyeket a hallgató a megfelelő módon igazolt.

 

Félkész pályázat esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül, ezért kérjük fokozott figyelmet fordítsanak a benyújtott dokumentumok megfelelő kivonatolásra!

 

7. A pályázati határidők

A pályázat beadása: 2022. május 09.-től 12:00-tól - 2022. május 25. 23:59-ig.

A beadott pályázatok eredményének kihirdetési határideje: 2022. június 10-én hirdetik ki.


8. Az önköltséges hallgató csak egy pályázatot adhat le. Hiánypótlásra 3 munkanap áll rendelkezésre.

 

9. Fellebbezési lehetőségek

Fellebbezés a HKR szerint a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül adható be.