Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2020. december 1.
Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatók számára

Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatók számára


1. Az ösztöndíj célja

Eseti támogatás nyújtása olyan önköltséges hallgatók számára, akik anyagi helyzetében jelentős romlás ment végbe a Covid-19 járvány kapcsán, és ezáltal veszélybe került tanulmányaik folytatása.

2. Az ösztöndíjra jogosultak köre

Alapképzésben, mesterképzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben részt vevő önköltséges hallgató részesülhet támogatásban.

3. Az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogai, illetve az őt terhelő kötelezettségek

A fent meghatározott hallgatói kör jogosult a pályázat feltételeit és az értékelési kritériumrendszert megismerni, a pályázatot beadni, az eredmény tekintetében fellebbezést benyújtani. A pályázatot benyújtó hallgató köteles támogatási igényét hitelesen igazolni.

4. Döntési folyamat

A Modulo rendszerben benyújtott pályázatokat a kari Diákjóléti Bizottságok értékelik a HKR 93. §-a szerinti rendkívüli szociális ösztöndíj kritériumrendszere alapján. A támogatás odaítéléséről a HTJB dönt.

5. A pályázat lebonyolítója

A pályázat technikai lebonyolítója az Oktatási Igazgatóság, amely gondoskodik az online pályázati űrlap közzétételéről és biztosítja a pályázatokhoz való hozzáférést a DJB-k számára. A DJB-k folyamatosan értékelik a benyújtott pályázatokat. A HTJB két alkalommal dönt a támogatás odaítéléséről, a 7. pontban megadott eredményhirdetési dátumokhoz igazodva.

6. Az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségei

A hallgató a pályázatban önkéntesen vesz részt és biztosítja a szociális helyzetének értékeléséhez szükséges adatokat. Az elbírálásnál csak azok az információk veendők figyelembe, amelyeket a hallgató a megfelelő módon igazolt.

7. A pályázati határidők

A pályázat beadása: 2020. november 13-tól 2021. január 31-ig.

A beadott pályázatok eredményének kihirdetési határideje: 2020. november 30-ig beadott pályázatok esetén 2020. december 14. Ezt követően a beadott pályázatok eredményét 2021. február 10-én hirdetik ki.

8. A hiánypótlási lehetőség meghatározása

Az önköltséges hallgató csak egy pályázatot adhat le. Hiánypótlásra 3 munkanap áll rendelkezésre.

9. Fellebbezési lehetőségek

Fellebbezés a HKR szerint a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül adható be.