Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2021. május 12.
Szakmai-tudományos ösztöndíj - PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2020/21/2
 1. A Hallgatói Követelményrendszer 92. § (6) értelmében: Szakmai, tudományos ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken felül törekszik kiemelkedő eredmények elérésére, például szakmai versenyeken vagy tudományos konferenciákon való részvétel keretében.
 2. Szakmai-Tudományos ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgató, finanszírozási formától függetlenül. 51/2007. (III. 26.) korm. rendelet 10.§ (3)
 3. A TDK konferencián résztvevő hallgatók az elért eredmények alapján egyszeri ösztöndíjban részesülhetnek a TDK elnök előterjesztett javaslata alapján. Az ösztöndíj odaítéléséről a HTJB dönt. Hallgatói követelményrendszer 92. § (6) 
 4. A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes. Megfelelő mellékletnek minősül az az igazolás/dokumentum, melyen aláírás és pecsét együttesen szerepel.
 • Szakkollégiumi/ MKT/BBC/egyéb szakmai tevékenység: Feladatkör betöltése, teljesítése
  Melléklet: Szakkollégium/MKT vezetője/BBC vezetője/kutatásvezető/tanszékvezető által kiállított igazolás a féléves tevékenység pontos leírásával.
 • Publikáció: Internetes felületen vagy kiadványban megjelent szakmai/tudományos stílusú publikáció. A dokumentum adatait (ahol a publikáció megjelent) fel kell tűntetni.
  Melléklet: A publikáció másolata
 • Egyéb szakmai tevékenység
  Melléklet: Részvételi igazolás, oklevél
 1. A hallgató köteles megadni a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását. Pályázati szöveg nélkül a pályázat érvénytelen!
 2. Hibás/hiányos kitöltés az ösztöndíjból való kizárást vonja maga után.
 3. A hallgató a pályázati lap beadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek, azt az illetékes szerv ellenőrizheti.
 4. Azonos jogcímen csak egyszer lehet ösztöndíjat igényelni.
 5. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázatokat a HTJB-hez kell benyújtani. A pályázatokat a DJB rangsorolja, majd javaslatot tesz (időtartam és összeg megjelölésével) az ösztöndíj adományozására a HTJB-nek. Az ösztöndíj odaítéléséről a HTJB dönt.

A pályázat beadásának határideje: 2021. május 27. 23:59

Pályázatok leadási helye: a NEPTUN rendszeren keresztül kell beadni, azon belül az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt 2021. május 12. 12:00-tól!