Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelem és marketing FOSZK képzés hallgatói számára meghirdetett témák

Témavezető tanár: Dr. Kozák Tamás

Altémák:

 1. Fogyasztási trendek
 2. Makrógazdasági környezet
 3. Kereskedelmi vállalat működésének regionális hatása
 4. Fogyasztóvédelem elemzése vállalati példán keresztül
 5. Szabályozási, intézményi környezet

Altémák:

1.     Stratégiaalkotás kereskedelemi vállalatnál

2.     Kockázatmenedzsment szerepe

3.     Értékesítési stratégia

4.     Stratégiai célok megvalósítása, menedzsmentje

5.     Projektmenedzsment szerepe 

Altémák:


1.     Jövedelmezőség

2.     Finanszírozás

3.     Működőtőke menedzsment

4.     Befektetések elemzése

5.     Üzleti érték

Témavezető tanár: Dr. Kozár László

Altémák:


1.     Exportáru szállítmányozása egy tengerentúli célország esetén

2.     A magyar export és a hajózás kapcsolata

3.     Magyarország élelmiszer (egy választott termékcsoport) exportja

4.     A közraktározás helyzete és bemutatása magyarországi és nemzetközi viszonylatban

5.     A közraktározás, a közraktárjegyen alapuló hitelezési formák 

Altémák:

 1. Tőzsdei ügyletek bemutatása, különös tekintettel a határidős fedezeti ügyletekre
 2. A fedezeti ügylet gyakorlati alkalmazása a Budapesti Értéktőzsdén
 3. A határidős árutőzsdék szerepe a nemzetközi kereskedelemben
 4. Kisbefektetők a magyar tőkepiacon
 5. Határidős tőzsdetechnikák szerepe a finanszírozásban

Témavezető tanár: Lipák Mária

Altémák:

 1. 3D nyomtatás alkalmazásának hatásai a logisztikai rendszerre
 2. Drónok szerepe a logisztikai folyamatokban
 3. Automatikus raktárirányítás egy adott vállalatnál
 4. Egy vállalatirányítási rendszer bevezetésének logisztikára gyakorolt hatásai egy konkrét vállalatnál
 5. Cross-docking rendszer működése egy kereskedelmi vállalatnál.
 6. Az e-kereskedelem bevezetésének sikertényezői egy adott vállalat esetében
 7. Az elektronikus partnerek kiválasztásának lehetőségei napjainkban. Hogyan alkalmazza ezeket egy mai vállalkozás?
 8. Gépjármű (hajó) flottamenedzsment rendszer bevezetése és eredményei egy fuvarozást végző vállalatnál


Témavezető tanár: Dr. habil Kovács András

Altémák:


1.     Telephelyválasztás jelentősége a marketingben

2.     Üzleti vonzáskörzet elemzés

3.     Omnichannel stratégia kialakítása/elemzése

Altémák:

 

1.     Piacelemzés és marketingstratégia kidolgozása KKV-számára

2.     Nagyvállalatok piaci helyzetének elemzése és stratégiai irányok kijelölése

Altémák:

 

1.     Szabadon választott márka piaci pozíciójának elemzése

2.     Márkaépítés a hazai piacon

3.     Márkamenedzsment a hazai piacon

Altémák:

 

1.     Településmarketing stratégia kidolgozása

2.     Régiómarketing stratégia kidolgozása

Altémák:

 

1.     E-kereskedelmi stratégia kidolgozása KKV-k számára

2.     Vásárlók és vásárlások az m-kereskedelemben (mobile-commerce)

Altémák:

 

1.     FMCG-termékék vásárlási szokásai

2.     Tartóscikkek vásárlási szokásai

3.     Szolgáltatások vásárlási szokásai

4.     Online-offline vásárlási trendek

Témavezető tanár: Dr. Papp Vanda

Altémák:

1.     A marketingkommunikáció új irányai

2.     Digitális kommunikáció

3.     Social media marketing

4.     Content marketing

5.     Website-elemzés, UX, fluid web

6.     Digitális történetmesélés

Témavezető tanár: Dr. Király Éva

Logisztika szakirány hallgatói számára:

Altémák:

1.     A választott (közúti/vasút/vízi/légi) fuvarozási mód vizsgálata, vállalati gyakorlata

2.     A választott cég fuvarszervezési gyakorlatának vizsgálata, logisztikai partner bevonása a folyamatba

Logisztika szakirány hallgatói számára:

Altémák:

1.     Vállalati logisztikai rendszer gyakorlata az adott cég vonatkozásában

2.     Raktárlogisztika gyakorlata az adott cég vonatkozásában

3.     Konkrét termék ellátási láncának vizsgálata az adott vállalati gyakorlatban

4.     Az adott cég ellátási láncának vizsgálata

5.     Szállító-vevő partnerkapcsolat vizsgálata az adott vállalati gyakorlatban

6.     Egyes szervezetfejlesztési megoldások (outsourcing, insourcing, cosourcing) vizsgálata az adott a vállalati gyakorlatban

Témavezető tanár: Dr. Németh Patrícia

Altémák:

1.     Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodási tevékenysége a gyakorlatban

2.     Kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi tevékenységének elemző bemutatása

3.     Franchise rendszer gyakorlati működése – egy konkrét példán bemutatva

4.     Kereskedelmi/szolgáltató vállalkozás kapcsolata és egymásra hatása a makro- és mikrokörnyezeti elemekkel

Altémák:

 1. Kereskedelemi/szolgáltató vállalat árpolitikájának bemutatása
 2. Egy konkrét vállalkozás értékesítési csatornájának elemzése
 3. Hipermarketek vagy diszkontáruházak a külföldi és hazai kereskedelemben

Altémák:

 1. CRM rendszer bemutatása
 2. Konkrét vállalat ügyfélkapcsolatának értékelése
 3. Javaslat CRM eszközök használatára

Témavezető tanár: Molnár Zsolt

Altéma:


1.     Az alkalmazott marketing tevékenység bemutatása és elemzése

2.     Marketing stratégiák, stratégiai tervezés

3.     Marketingkommunikáció tervezése

4.     Online kommunikációs stratégia és tevékenység bemutatása és elemzése

5.     A vállalati arculat (CI) átfogó értelmezése és elemzése

Altéma:


1.     A piackutatás, mint marketingtámogató eszköz

2.     A piackutatás szerepe a stratégiai tervezésben

Altéma:


1.     A public relations (PR) gyakorlata

2.     A belső kommunikáció helye és szerepe

3.     A társadalmi felelősségvállalás (CSR) helye és szerepe

4.     A válságkommunikáció és válságkezelés megoldási lehetőségei


Témavezető tanár: Kasza Lajos

Altémák:

 1. Egy konkrét termék és/vagy szolgáltatás bevezetése a piacra
 2. Vállalati értékesítési tevékenység
 3. Értékesítésösztönzés
 4. Személyes értékesítés szerepe
 5. Online értékesítés

Altémák:

 1. CRM stratégia bemutatása, elemzése
 2. Összehasonlító elemzés
 3. Vállalati stratégia és a CRM összefüggéseinek vizsgálata
 4. Ügyfélkapcsolatfejlesztés

Altémák:

 1. Kereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenysége
 2. Kereskedelmi vállalat beszerzése
 3. Kereskedelmi vállalat készletgazdálkodása
 4. Kereskedelemi vállalat fejlesztése

Témavezető tanár: Dr. Merliot-Almássy Eszter

Altéma:

1.     Non-verbális kommunikáció szerepe, jelentősége

2.     Társadalmi kommunikációs formák

3.     Írott és szóbeli kommunikáció jelentősége az üzleti életben

4.     Viselkedésformák kommunikatív aspektusai 

Altéma:


1.     Konfliktusok kialakulása, konfliktuskezelés

2.     Alapvető tárgyalási formák, jellemzői

Altéma:


1.     Kulturális jellemzők figyelembevétele a kommunikáció tervezése során

2.     Kulturális sokk kezelése az üzleti tárgyalások során

Témavezető tanár: Papp Judit

Altéma:

1.     A márkázottság szerepe a kereskedelemben – egy adott termékcsoport bemutatásán keresztül

2.     Az élménytréningben rejlő marketinglehetőségek

3.     Adott termék vagy termékcsoport piaci bevezetésének tervezése

4.     Adott cég marketing tevékenységének elemzése

5.     A kereskedelmi marketing alkalmazásának lehetőségei a kereskedelemben

6.     A márka, mint hozzáadott érték vizsgálata konkrét elemzéseken keresztül

7.     A fogyasztói magatartás vizsgálatának új módszerei és eredményei, adott fogyasztói csoport vásárlási szokásainak bemutatásával

8.     Felelős marketing

9.     A közösségi médiák szerepe, hasznossága és használatának lehetőségei a vállalati stratégiákban

Témavezető tanár: Dr. Gajzágó Éva

Altémák: 

 1. Egy (kereskedelmi) vállalat üzleti tervének elemző bemutatása
 2. Egy újonnan indítandó vállalkozás üzleti tervének elkészítése, elemző bemutatása

Altémák: 

1.     Egy (kereskedelmi) vállalat innovációs tevékenységének feltérképezése

2.     Egy (kereskedelmi) vállalat innovációs projektjének tervezése, lebonyolítása

3.     Az innovációfinanszírozás lehetőségei

Altémák: 

 1. Egy CCI termékeket, szolgáltatásokat kínáló vállalkozás tevékenységének elemzése, üzleti tervének elkészítése
 2. Egy CCI termékeket, szolgáltatásokat kínáló vállalkozás marketing tevékenységének elemzése, marketing tervének elkészítése

*A CCI szektorhoz tartozik pl. a zenei ipar, a filmipar, a szoftver ipar, a kultúrával kapcsolatos szervezetek tevékenysége stb.

Altémák: 

 1. Egy vállalati projekt tervének elkészítése és elemző bemutatása
 2. Egy konkrét vállalati projekt elemző bemutatása

Altémák: 

 1. Egy település marketing tevékenységének elemzése
 2. Egy vállalkozás és a székhelyéül szolgáló település kapcsolatának vizsgálata marketing szempontból

Altémák: 

 1. Egy adott vállalkozásra ható globális trendek és folyamatok felmérése, elemzése
 2. Regionális, vállalkozásokkal kapcsolatos folyamatok összehasonlító elemzése – pl. regionális különbségek a vállalkozások eredményei, tevekénységei, finanszírozása, innovációja stb. terén

Altémák: 

 1. Egy (kereskedelmi) vállalat/egy intézmény/egy szervezet pályázati tevékenységének feltérképezése.
 2. Egy (kereskedelmi) vállalat/egy intézmény/egy szervezet pályázati forrásból finanszírozott projektjének tervezése és/vagy megvalósítása

Témavezető tanár: Kulcsárné Dr. Buzás Gizella

Altémák: 

1.     Az Európai Unió és Magyarország minőségtanúsítási és tájékoztatási rendszere

2.     Minőségbiztosítási rendszerek az EU és Magyarország kereskedelemében

3.     Minőségirányítási rendszerek az EU és Magyarország kereskedelmi gyakorlatában

4.     Áruhamisítás, mint illegális iparág jelenléte Magyarországon

5.     A minőség költségeinek elemzése egy szabadon választott cég gyakorlatában

6.     Egy szabadon választott árutőzsde és tőzsdei áru kereskedési jellemzői 

Altémák: 

 1. Kereskedelmi hulladékkezelés, reverz logisztika
 2. Földrajzi árujelzők, eredetvédelem nemzetközi gyakorlata
 3. A minőségi szint és a vásárlói igények kapcsolata
 4. Természetes eredetű- vagy műanyag csomagolás? Technológiaváltás élelmiszer a csomagolásban?
 5. Piaci kereskedelem befolyása az élemiszer-minőség alakulására
 6. Tudásalapú társadalom igénye és a jelenlegi szakképzés
 7. Fogyasztói érdekvédelem hazai rendszerének bemutatása, tapasztalatok egy értékelésre kiválasztott termékcsoport példáján.  

Altémák: 

 1.  Friss áru termékcsoport értékesítésének sajátosságai egy kereskedelmi cég tevékenységében  
 2. Egy szabadon választott „korszerű” élelmiszer jellemzői és értékesítési sajátosságai egy kereskedelmi cég (szabadon választott) tevékenységében   
 3. Bio áruk sajátosságai, forgalmazásuk jellemzői egy szabadon választott budapesti/vidéki piac példáján bemutatva  
 4. Egy szabadon választott élelmiszer jellemzői és értékesítési sajátosságai
 5. Egy szabadon választott hungarikum bemutatása és értékesítési sajátosságai
 6. GMO áruk jellemzői, értékesítési gyakorlatuk egy szabadon választott piac/élelmiszer kereskedelmi lánc gyakorlatában  

Témavezető tanár: Katz György

Altémák: 

 1. Egy konkrét kereskedelmi vállalat elemzése a kereskedelmi ágazatban betöltött szerepe és a nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulása alapján
 2. A kereskedelem, mint az életszínvonal „kirakata”. Az ágazat és az egyes vállalkozások lehetőségei az életszínvonal, és az életszínvonal-érzet befolyásolásában
 3. Egy konkrét vállalkozás stratégiai szemléletének elemző bemutatása
 4. Egy konkrét vállalkozás üzletpolitikájának és üzleti tervének elemző bemutatása
 5. Az értékesítés lehetőségei és határai egy konkrét kereskedelmi vállalkozásnál
 6. Az értékesítési, beszerzési és készletezési döntések összefüggései, együttes gazdálkodási követelményei egy konkrét kereskedelmi vállalkozásnál
 7. Egy konkrét vállalkozás költséggazdálkodásának elemző bemutatása, minősítése
 8. A vállalati növekedés irányítása egy konkrét példán bemutatva
 9. A diagnosztika és az erőforrások viszonya egy konkrét vállalkozásnál
 10. Egy vállalkozás pénzügyi tevékenységének elemzése

Témavezető: Sarkadi Katalin

Altémák:

1.     Omnichannel stratégia szerepe, jelentősége, kialakítása/elemzése

2.     Egy konkrét nagyvállalat/vállalat piaci helyzetének elemzése

3.     Szabadon választott márka piaci pozíciójának elemzése

4.     Portfóliómenedzsmenthez kapcsolódó stratégiai irányvonalak és döntések hazai és nemzetközi cégek esetében egy konkrét cégen levezetve

5.     Kereskedelmi marketing analízis egy választott kategória, márka esetében

6.     Stratégiai tervezés, üzleti tervezés egy konkrét vállalat/cég, termékcsoport esetében

7.     Marketingkommunikációs elemzés egy adott márka elemzésén keresztül bemutatva

8.     Adott termék vagy termékcsoport piaci bevezetésének tervezése

9.     Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

10.  Non-profit szervezetek marketing, adományszervezési és kommunikációs tevékenysége

Témavezető: Kegye Krisztina

Altémák:

 

1.     Új eszközök a vállalati marketing támogatásában – adatvezérelt informatikai megoldások (vállalatirányítás, ügyfélkapcsolat)

2.     Fejlett ügyfélkapcsolati rendszerek bevezetésének hatása az ügyfélkapcsolatokra és az értékesítésre

3.     Webáruházak és online értékesítés átalakulása a mobil eszközök elterjedésének hatására

Altémák:

 

1.     Márkaépítés és márkaérték a gyakorlatban – szabadon választott vállalat példáján bemutatva

2.     Sikeres hazai márkák története, felépítésük, sikerük kulcsa,  bármely magyar márka(k) történetén keresztül

3.     Sikeres magyar márkák a nemzetközi piacokon, bármely magyar márka(k) történetén keresztül

Altémák:

 

1.      Új digitális reklámeszközök, mérés és adat a reklámpiacon

2.     Közösségi média a reklámban: a közösségi média szerepének változása, hatása a márkaépítésre, szerepe az integrált kommunikációban

Altéma:

 Vállalati integrált marketingkommunikáció: hagyományos és digitális eszközök összhangja konkrét vállalat példáján bemutatva

Témavezető: Dr. Taralik Krisztina

Altémák:


1.     Piacelemzés és marketingstratégia kidolgozása egy vállalkozás számára.

2.     Egy szervezet marketingtevékenység elemzése.

3.     Márkaépítés és márkaérték a gyakorlatban – Egy márka piaci pozíciójának, és a márkamenedzsmentjének elemzése

4.     Termékpolitikai döntések a gyakorlatban (termék portfólió elemzése, termék mix változtatása – helyzetelemzés, termékpolitikai döntések és megvalósításuk egy adott szervezet gyakorlatában)

5.     Fogyasztói magatartás vizsgálata egy adott termék / szolgáltatás piacán.

6.     Vásárlási szokások vizsgálata valamely termék / szolgáltatás piacán.

7.      Inbound marketing eszközei és alkalmazása egy adott vállalat marketingtevékenységében.

8.     Ügyfélélmény (CX) és felhasználói (offline/online) élmény (UX, DX) megvalósulása a gyakorlatban

Altémák:1.     A public relations (PR) gyakorlata

2.     A társadalmi felelősségvállalás (CSR) megjelenése és hatásai egy vállalkozás gyakorlatában

Témavezető tanár: Békési Gábor

Altémák:

1.     A HR tevékenység elemző bemutatása egy adott vállalat kereskedelmi osztályára vonatkozóan. A kereskedelemben dolgozók motiválása, ellenőrzése, értékelése.

2.     Mutassa be egy cég kereskedelemben dolgozó munkatársainak teljesítményértékelési rendszerét!

3.     Mutassa be a hipermarket áruházak működését, kereskedelmi gyakorlatát egy adott áruházláncon keresztül!

4.     Mutassa be az online kereskedelem alakulását, trendjeit! Elemezze egy szabadon választott webshop működését, sikertényezőit!

5.     Elemezze egy kereskedelmi vállalat stratégiáját, ezen belül külön az értékesítés stratégiáját valamint ezek megvalósulását!

Altémák:

1.     Egy adott cég fogyasztóinak a vizsgálata, ez alapján javaslattétel a marketing és kommunikációs stratégiára.

2.     Egy adott cég termékéhez kapcsolódó kommunikációs stratégia terv kidolgozása, eredményességének mérése.

3.     Mutasson be és elemezzen egy vállalatnál megvalósuló marketingkommunikációs tevékenységet.

4.     Mutassa be és elemezze, hogy egy adott vállalatnál milyen mértékben és milyen hatékonysággal integrálják a marketing-mix elemeit a vállalati gyakorlatba!

5.     Mutassa be a közösségi média szerepét egy adott vállalat kereskedelmi gyakorlatában!

6.     Mutassa be a reklámpiac helyzetét és igazolja primer kutatással!

Altémák:

1.     Egy adott cég belső kommunikációs tevékenységének vizsgálata, javaslattétel a fejlesztésre.

2.     Mutassa be egy adott vállalat ügyfélkapcsolati rendszerét, kommunikációs stratégiáját, napi szintű gyakorlatát!

3.     Melyek a sikeres munkaadói márkaépítéssel (employer branding) kapcsolatos alapvető kommunikációs elvárások?

4.     A személyes vezetői márka (personal branding) eredményes építésének kommunikációs elemei, hatásai, eredményei a vállalati gyakorlatban.

5.     Mutassa be a vállalati kommunikáció szerepét a vállalati jövőkép, a vállalat küldetése és a munkaerő elvándorlás alacsony szinten tartásának vonatkozásában!

Témavezető tanár: Dr. Domboróczky Zoltán

Altémák:

1.     Jogszabályi feltételeknek való megfelelés a választott fuvarozási mód (közút/ vasút/ vízi/ légi/ vezetékes) esetében konkrét vállalati példán keresztül vizsgálva

2.      Veszélyes áruk szállítása, szállítmányozása a gyakorlatban, konkrét vállalati példán keresztül vizsgálva

3.     City logisztika kihívásai és megoldásai konkrét vállalati példán keresztül vizsgálva

Altémák:

 

1.     Beszerzési logisztika megvalósítása adott cég vonatkozásában

2.     Készlet- és raktárgazdálkodás gyakorlata adott cég vonatkozásában

3.     Alapanyag- vagy félkésztermék raktár telepítése, kialakítása adott cég vonatkozásában

4.     Termelésmenedzsment és termelési logisztika megvalósítása az adott cég vonatkozásában

5.     Termelő-, összeszerelő üzem telepítése és belső elrendezésének kialakítása adott cég gyakorlatában

6.     Elosztási logisztika megvalósítása adott cég vonatkozásában

7.     Elosztóraktár telepítése, kialakítása adott cég gyakorlatában

8.     Visszautas logisztikai megoldások adott cég vonatkozásában

9.     Szállítás-szállítmányozás gyakorlata adott cég vonatkozásában

10.  Beszállítók minősítése és partner menedzsment az ellátási láncban

Témavezető tanár: Dr. Dobó Róbert

Altémák:

1.     A piaci tényezők (kereslet, kínálat, ár) és a fogyasztói magatartás összefüggéseiű

2.     A fogyasztói preferenciák, ezek változásának hatása a piacra és a kereskedelemre

Altémák:

1.     A különböző marketingkommunikációs csatornák vizsgálata, azok hatása egy szervezet célcsoportjára

2.     Interkulturális kommunikáció és kultúrák közötti különbségek menedzsmentje vállalatokon belül, illetve külső (új) piacokon való terjeszkedés során

3.     Hitelesség és népszerűség a marketingkommunikációs folyamatok során

4.     Az „ideológia” hatása a kommunikációra, annak meghatározó kommunikációs elemei és szimbolikája egy adott szervezet tekintetében

5.     Politikai és kampánykommunikáció, annak hatása a fogyasztóra (választóra)

Altémák:

1.     A márkázás folyamata, a márka és márkahűség hatása a fogyasztókra

2.     A pozícionálás folyamata, annak hatása a fogyasztóra

3.     A szegmentálás és a piaci homogenizálás folyamata, annak gyakorlati kérdései (keresleti és kínálati oldal).

Altémák:

1.     Munkahelyi kapcsolatok, konfliktusok kezelése, a vezető szerepe

2.     Felvétel, interjúztatás, integráció

3.     Motiváció, jutalmazás és teljesítményértékelés

4.     Keresleti és kínálati viszonyok a munkaerőpiacon

Témavezető: Sólyomfi Andrea Hanna

Altémák:

1.     Minden,. amit a reklámról tudni lehet és kell

2.     Propaganda megjelenése múltban, jelenben

3.     A reklám, mint alkalmazott művészet ( tipográfia, zene, irodalom, képzőművészet, fotográfia, filmművészet)

4.     A reklám piac szereplői, hazai reklámpiac bemutatása, elemzése

Altémák:

1.     Reklámkampány tervezés szociológiai kérdései

2.     Hogyan választunk célt, célcsoport, a pozicionálás előny vagy hátrány?

Altéma:

1.     Az ígéret (információ- és érdekszegény helyzet előidézése) a manipuláció (fogalma, eszközei), a meggyőződés, meggyőzés és a reklám hatás mechanizmusának vizsgálata

Altémák:

1.     Országimázs – országmárka

2.     Personal Branding – hogyan építsem a saját márkámat?

Altéma:

1.     Szeretjük vagy nem? - vírusmarketig és termékelhelyezés