Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
KVIK – Specializáció-választás teendők áttekintése

Szabályok


A specializáció-választásra vonatkozó legfontosabb szabályok a Hallgatói Követelményrendszer 57. paragrafusa (26)-(28) bekezdéseiben olvashatók.

Az egyes szakok specializációit és azok választási feltételeit a tantervek tartalmazzák (6. pont: A szak specializációi)

A fenti hivatkozáson található tantervek a tanulmányaikat 2017-ben vagy azt követően megkezdő hallgatókra vonatkoznak. 

Folyamat

Alap- és mesterszakjaink lehetőséget nyújtanak hallgatóink számára specializáció-választására. A specializáció egy szűkebb szakterület alaposabb megismerését teszi lehetővé, ami nem eredményez önálló szakképzettséget (külön szakmát).  

A specializáció-választás feltételeit az egyes szakok tantervei írják elő, melyek:

 1. meghatározott kreditmennyiség előzetes teljesítése
 2. bizonyos tárgyak előzetes teljesítése.

Az egyes alapképzési szakok specializációinak leírása és a specializációk előtanulmányi követelményei itt olvashatók. A mesterképzési specializációk leírása és az előtanulmányi követelmények itt találhatók.

A specializációkra vonatkozó tájékozódás a hallgató egyéni felelőssége. Javasoljuk már a tanulmányok legelején a feltételekről való előzetes tájékozódást, azok időben történő teljesítése érdekében. A szaktanszékek mindemellett segítséget nyújtanak ebben, így a specializációra való jelentkezést megelőzően tájékoztatót tartanak az alap- és mesterszakos hallgatók részére, melyen a részvétel minden specializációra jelentkező hallgató számára ajánlott, ingyenes és nincs feltételhez kötve. 

Az egyes specializáció-jelentkezési időszakokban a szaktanszéki tájékoztatók az MS Teams rendszerben fognak zajlani. A Teams-tájékoztatóra történő becsatlakozásra minden érdeklődő hallgatónak lehetősége van.

A specializáció-választásra mindig a specializáció megkezdése előtti félév végén kerül sor a Neptun-rendszerben. A specializáció-választás során a hallgatónak preferencia-sorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A Neptun-rendszerben történő jelentkezés menetére vonatkozó részletes tájékoztató itt olvasható.

A specializációkra történő besorolás az előfeltételeket teljesítő hallgatók kumulált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgató az általa első helyen megjelölt specializációra kerül besorolásra. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimum-létszámhoz kötött. Amennyiben a specializációra jelentkezett hallgatói létszám annak indításához szükséges minimum-létszámot nem éri el, a specializációra jelentkezett hallgatók a preferencia-sorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

A specializáció-választás eredményéről a hallgatókat a Hallgatói Ügyfélszolgálat elektronikus úton a Neptun-rendszeren keresztül értesíti ki.

A hallgatók számára lehetőség van arra is, hogy tanulmányaik során egy szakon belül két specializációt vegyenek fel. A második specializáció felvétele többletkredit-teljesítéssel jár, amelynek keretében a hallgató az adott képzés előírt összes kreditje 10%-ának megfelelő kreditet külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül teljesíthet, az ezen felüli kreditekért kredittúllépési díjat kell fizetni.

Külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül teljesíthető kreditszám az egyes képzéseinken:

 • Kereskedelem és marketing alapképzési szakon 21 kredit
 • Közösségszervezés alapképzési szakon 18 kredit
 • Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 24 kredit
 • Turizmus-menedzsment mesterképzési szakon 12 kredit

Az egyes specializációink kreditmennyisége általában 24-30 kredit közötti. Amennyiben a hallgató kredittúllépési díj nélkül szeretne egy második specializációt teljesíteni, felhasználhatja a szabadon választható kreditkeretét a 10%-on felüli kreditmennyiségre. Ez alapképzéseken 9-12 kredit, mesterképzéseken 6 kredit, ami a többletköltség nélküli 10%-nyi kredittel együtt már általában lefed egy specializáció kreditmennyiségét. Ebben az esetben azonban oda kell figyelni arra, hogy más (azaz a második specializációhoz nem tartozó) tárgyat ne vegyen fel a hallgató szabadon választhatóként.      

A szabadon választható keret arra is használható, hogy a hallgató csak egy-két tárgyat vegyen fel egy másik specializációból. (A szabadon választhatóság lényege éppen az, hogy a hallgató a számára kötelező tárgyakon kívül bármit felvehet, személyes érdeklődésének és motivációjának megfelelően.)

A második specializáció felvételére vonatkozó szándékot külön, e-mailben kell jelezni a Kar oktatási dékánhelyettesének. 

A folyamat lezárásaként a kari Hallgatói Ügyfélszolgálat a Neptun-rendszerben a hallgatóhoz rendeli a specializációja szerinti mintatantervet. Ezzel a hallgató számára láthatóvá válnak a választott specializációja féléves tárgyai. A tárgyak felvételére a regisztrációs időszakbeli tárgyfelvétel keretében kerülhet sor.

Időpontok, határidők


Kereskedelem és marketing, valamint Turizmus-vendéglátás alapképzés, továbbá Turizmus-menedzsment mesterképzés specializáció-jelentkezés (preferencia-rangsor leadása) a Neptun-rendszerben: 

2022. június 13. 8.00 óra – június 26. 23.59 óra 

Tájékoztatók

 • Magyar nyelvű Kereskedelem és marketing alapképzés specializáció-választás tájékoztató időpontja és helye: 

2022. május 6. 17:00 óra, Teams rendszerben.

Csatlakozom!


 • Angol nyelvű Kereskedelem és marketing alapképzés specializáció-választás tájékoztató időpontja és helye: 

2022. május 6. 17:00 óra, Teams rendszerben.

Csatlakozom!


 • Angol nyelvű Turizmus-vendéglátás alapképzés specializáció-választás tájékoztató időpontja és helye: 

2022. május 12. 16.50-17.50 óra, Teams rendszerben. 

Csatlakozom!


 • Angol nyelvű Turizmus-menedzsment mesterképzés specializáció-választás tájékoztató időpontja és helye:

2022. május 18. 14:00-15:00, Teams rendszerben.

Csatlakozom!


 • Magyar nyelvű Turizmus-menedzsment mesterképzés specializáció-választás tájékoztató időpontja és helye:

2022. május 18. 15:00-16:00, Teams rendszerben.

Csatlakozom!


 • Magyar nyelvű Turizmus-vendéglátás alapképzés specializáció-választás tájékoztató időpontja és helye: 

2022. május 30. 14.00-15.00 óra, Teams rendszerben. 

Csatlakozom!


Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Kereskedelem - Marketing

Frissítve:
2022. május 03.

Közösségszervezés

Frissítve:
2021. december 09.

Turizmus - vendéglátás

Frissítve:
2022. május 06.

Turizmus-menedzsment

Frissítve:
2022. május 06.