Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Tájékoztatás a 2020/2021-es tanév 2. félévéről
Kedves Hallgatóink!
A Budapesti Gazdasági Egyetem továbbra is arra törekszik, hogy a járványveszéllyel kapcsolatos kockáztatok minimalizálása mellett biztosítsa minden hallgatója számára a tanulmányok zökkenőmentes folytatását.


Jelenleg (2021. január közepén) még érvényben van az online oktatásra vonatkozó kormányzati intézkedés. A rendelkezésünkre álló információk alapján arra készülünk, hogy a tavaszi félévet online oktatás formájában kezdjük. A hibrid, illetve a normál oktatási formára való későbbi áttérés lehetősége a járványhelyzet alakulásától és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedésektől függ.

Az online oktatással kapcsolatos alapvető szabályokat a 8/2020-as rektori-kancellári utasítás tartalmazza.

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmüket néhány fontos rendelkezésre:

Fertőzés bejelentése

Kérjük, hogy teszttel igazolt Covid-fertőzés esetén töltsék ki a „COVID-19 fertőzés bejelentése” című kérelmet a Neptunban. A korlátozások későbbi feloldásához ugyanis ismernünk kell az egyetemi polgárokra jellemző fertőzöttségi mutatók alakulását. 

Tanórák látogatása

Az órákat online tartjuk meg, azonban kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes gyakorlatokat a megfelelő biztonsági intézkedések mellett jelenléti oktatás formájában szervezünk (pl. turizmus-vendéglátás képzésen egyes konyhai, laboratóriumi és éttermi gyakorlatokat). Az érintett gyakorlatokat a hatályos jogszabályokban és az ágazati ajánlásban előírt járványügyi biztonsági intézkedések maradéktalan betartásával tartjuk meg. Erről az érintett hallgatók Neptun-értesítést kapnak.

Az óralátogatásra vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek [HKR 57. § (25)]. Online oktatás esetén az óralátogatást az online foglalkozásokba aktív módon történő bekapcsolódásként értelmezzük. Kérjük, tanulmányozzák a tárgyteljesítési feltételeket, illetve egyeztessenek oktatójukkal a megengedett távollétek mennyisége és a pótlási lehetőségek tekintetében.

Amennyiben a félév folyamán általános jelleggel átállunk a hibrid vagy esetleg a teljes jelenléti oktatásra, értelemszerűen a zárthelyi dolgozatok és a vizsgák formája is megváltozhat (online helyett jelenléti).

Kollégiumok

A kollégiumok zárva tartanak, de bizonyos esetekben a hallgatók kérvényezhetik kollégiumi elhelyezésüket. A 8/2020-as utasítás 11. § (1b) pontja részletezi ezeket. Értelemszerűen jelenleg a kérvény nem a kollégiumban való maradásra, hanem a 2. félév eleji beköltözésre vonatkozik. A kérvény január 25-től érhető el.

A magyar állampolgárságú hallgatóknak a kérvényt akkor is be kell adniuk, ha az őszi félévben kaptak már engedélyt a kollégiumban való maradásra. A külföldi hallgatók kérvény nélkül is a kollégiumban maradhatnak.

A kollégiumi tartózkodás egyik elfogadható indoka a szakmai gyakorlat végzése, ha a hallgató lakhelyéről nem lehetséges a gyakorlati helyre való bejárás. Azok számára tudjuk engedélyezni a kollégiumi tartózkodást, akiknek már van elfogadott gyakorlati helyük a tavaszi félévre. A kérvényt később is be lehet majd adni, amint sikerül gyakorlati helyet találni.

Ha változik az oktatás formája (online-ról hibridre vagy teljes jelenlétire), értelemszerűen változnak a kollégiumok látogatására vonatkozó szabályok is. A részletes szabályozást a későbbi kormányzati intézkedések alapján tudjuk majd kialakítani.

Szakmai gyakorlatok

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi járványügyi és gazdasági helyzetben az átlagosnál nehezebben lehet szakmai gyakorlati helyeket találni, egyes képzéseinken pedig különösen korlátozottak a lehetőségek. Bízva abban, hogy hallgatóink magas szinten képesek alkalmazni és hasznosítani a munkában szerzett tapasztalataikat, továbbra is biztosított, hogy a szakmai gyakorlatot a járványhelyzetre tekintettel teljesítsék.

Az erre vonatkozó rendelkezések ebben a félévben az alábbiak:

A tárgyfelvételi (regisztrációs) időszakban vegyék fel a Szakmai gyakorlat tantárgyat a Neptunban, ha ebben a félévben szeretnék lezárni tanulmányaikat, még abban az esetben is, ha jelenleg még nem rendelkeznek gyakorlati hellyel. A tárgy akkor vehető fel, ha teljesültek a tantervben szereplő előfeltételek.

A lehetőségeikhez mérten keressenek szakmai gyakorlati helyet. Záróvizsgára készülő hallgató a szakmai gyakorlatot egészen addig az időpontig megkezdheti, ami még biztosítja számára az előírt időtartam letöltését és – szaktól függően – a beszámoló leadását a tantárgyak teljesítésének határidejéig. Ez karonként és képzésenként eltérhet, de általában május végéig célszerű befejezni a gyakorlatot. Ha csak hat hetes gyakorlatot sikerül szervezni (lásd alább), az értelemszerűen későbbi kezdést tesz lehetővé.

Elsősorban olyan pozícióban próbáljanak meg elhelyezkedni, ami szorosabban kapcsolódik szakjukhoz, specializációjukhoz. A jelenlegi helyzetben azonban elfogadható olyan szakmai gyakorlati hely is, ahol a hallgató a tágabb szakterületének – mint a gazdaságtudományi vagy informatikai képzési területnek – megfelelő munkakört tud betölteni.

Amennyiben a hallgató szakmailag releváns gyakorlati lehetőséget talál, azonban a vállalkozás nem tud a hallgatónak fizetést adni, a hallgató maximum hat hetet tölthet ezen a helyen. Az esetlegesen szükséges további szakmai gyakorlati feladatok meghatározásáról a szakfelelős gondoskodik.

Legkésőbb 2021. május 1-től a Neptunban megnyílik a lehetőség korábbi munkatapasztalat beszámítására vonatkozó kérvények benyújtására, az előző félévben is alkalmazott feltételekkel:

  • Szakmai gyakorlat teljesítése munkatapasztalat beszámítással: a beszámíttatni kívánt munka a szakmai gyakorlat tantervi előfeltételének teljesítését követően kezdődött meg.
  • Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan: a beszámíttatni kívánt munka a szakmai gyakorlat tantervi előfeltételének teljesítését megelőzően kezdődött meg. A Rendkívüli kérelem benyújtásával csak azok a hallgatók élhetnek, akik várhatóan a félév végén a tanulmányaikat be tudják fejezni (abszolutóriumot szereznek).

Mindkét kérvénytípus csak akkor nyújtható be, amennyiben a Szakmai gyakorlat tárgyat a hallgató felvette a Neptunban a tavaszi félévre.

Ajánljuk, hogy elsősorban ne beszámítással, hanem e félévben történő munkavégzéssel törekedjenek a gyakorlat teljesítésére, különösen olyan esetekben, amikor a szakdolgozatnak a szakmai gyakorlaton végzett munkához ajánlott kötődnie.

Szakdolgozat és záróvizsga

Amennyiben speciális szabályokra lesz még szükség a félév végén is, ismét alkalmazni fogjuk az elmúlt két félévben meghozott rendelkezéseket az indokolt módosításokkal.

Diákigazolvány

A 2020-as tavaszi időszaktól eltérően most nincs érvényben olyan kormányzati intézkedés, amely meghosszabbítaná a diákigazolványok érvényességét. Így az érvényesítés a HSZO-kon intézhető majd személyesen, a maszkviselés és távolságtartás szabályainak betartása mellett.

Kérjük, továbbra is kísérjék figyelemmel járványügyi intézkedéseinket megújult honlapunkon!

Sikeres félévkezdést kívánunk!

Üdvözlettel,

BGE Vezetősége