Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Műveltségünk latin vonatkozásai

Tárgykód

MUAI0PA01

Szervező

KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszék

Tárgy jellege

Szabadon választható

Rövid tartalom

Célirányos gyógylatin, hogy helyesen értelmezzük és megfelelően használjuk a műveltségünknek ma is részét képező latin kifejezéseket, jobban értsük a római mitológiára és történelemre való utalásokat az irodalomban, képzőművészetben és zenében, megértsük a jelentősebb latin nyelvi vonatkozásokat a magyar történelemben és művelődéstörténetben, valamint segítséget kapjunk az orvosi, egyházi, jogi latinból származó, a közbeszédben, médiában ma is felbukkanó latinizmusok értéséhez, esetleges használatához.

Témakörök:

 • Kiejtési és helyesírási módok, szótári jelölések értelmezése
 • Bevezetés a névszóragozás és az igeragozás rendszerébe
 • Bevezetés a mondattanba, latin hatások a magyarban
 • Római mitológiai és történelmi alakok és események, illetve megjelenítésük a művészetekben, valamint a kapcsolódó kifejezések
 • A kereszténység szerepe a latin nyelv fennmaradásában, illetve megváltozásában, a latin nyelv szerepe a kereszténység életében. Az egyházi latin kifejezései, hátterük, magyarázatuk, képzőművészeti megjelenítésük
 • Latin elemek a magyar történelemben és művelődés-történetben
 • Latin elemek, kifejezések a mai közbeszédben, politikában, médiában, illetve a turizmusban és vendéglátásban

Kurzus nyelve

Magyar

Óraszám

3+4+4 óra = 11 óra

Beszámítás / kreditérték

1 kredit

Hallgatói kör

Valamennyi BGE hallgató

Értékelés

Órai aktivitás, hallgatói mini előadások, teszt

Előadó

Dr. Lukács András

További információ

KVIK Gazdasági Szaknyelvek TanszékDr. Lukács András

Egyéb

-