Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Vita- és érveléstechnika

Tárgykód

VIKA0PA02

Szervező

KVIK Kereskedelem Tanszék

Tárgy jellege

Szabadon választható

Rövid tartalom

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék és megtanulják saját véleményük, álláspontjuk tudatos és eredményes képviseletének fontosságát és lehetőségeit, a másik fél kulturált meggyőzésének technikáit. Gyakorolják álláspontjuk hiteles képviseletének módszereit érzelmi elköteleződésüktől függetlenül.

Témakörök:

  • Verbális konfliktus
  • Asszertív kommunikáció
  • Figyelmes hallgatás
  • Meggyőző érvelés
  • Vitatechnikák

Kurzus nyelve

Magyar

Óraszám

2 x 8 óra =16 óra

Beszámítás / kreditérték

2 kredit

Hallgatói kör

Valamennyi BGE hallgató

Értékelés

Aktív részvétel, zárófeladat teljesítése

Előadó

Molnár Zsolt

További információ

KVIK Kereskedelem TanszékMolnár Zsolt

Egyéb

-