Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Tájékoztató a Gazdaságinformatikus FOSZK képzésről a BGE Gazdaságinformatikus alapképzésre felvételt nyert hallgatók számára

Az alábbi információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a BGE Gazdaságinformatikus FOSZK képzésen végzett hallgatók a 7 féléves Gazdaságinformatikus alapképzés követelményeit rövidebb tanulmányi idő (4 félév) alatt teljesíthessétek.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a korábbi Gazdaságinformatikus FOSZK tanulmányokról az adott alapképzési specializáció választásával maximum hány kredit számíttatható be.


 A korábbi FOSZK tanulmányok alapján megállapított 81-87 kredit (lásd Kreditbeszámítás a FOSZK képzésről pont) alapképzésre történő beszámítása automatikus, amennyiben ezt kéred.

 

A KÉRELEM BEDÁSÁNAK MÓDJA:

A felvételt követően amennyiben a Neptun rendszerben benyújtod a Kérelem rövidített képzéshez (FOSZK-ról alapképzésre) című kérvényt, úgy az alapképzésben a választott specializációd figyelembe vételével a megfelelő tantárgyak és azok összkreditszámának teljesítése elismerésre kerül.

 

A KÉRELEM BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2022. augusztus 21.

A Gazdaságinformatikus FOSZK képzésről Gazdaságinformatikus alapképzésre felvételt nyert hallgatók a Neptun rendszerben leadott „Kérelem rövidített képzéshez (FOSZK-ról alapképzésre)” című kérelem elbírálását követően – a választott specializáció mintatantervét is figyelembe véve – egy javasolt 4 félév alatt elvégezhető alapképzés mintatantervet kapnak.

 

Az alapszak mintatanterve a nappali munkarendre vonatkozóan itt, a levelező munkarendre vonatkozóan itt található.

(Az Excel tábla „Rövidített” munkalapja tartalmazza a képzés javasolt mintatantervét a 4 félévre.)Amennyiben a fenti tárgyak a javasolt mintatantervben szereplő félévekben a szaktanszék által – az alacsony létszám miatt – nem kerülnek meghirdetésre, akkor a következő félévben kell ezeket felvenni. 

További felmerülő kérdéseid esetén segítséget nyújt

Kreditbeszámítás, tárgyfelvétel, illetve egyéb tanulmányi adminisztrációs ügyekben:

Kari Hallgatói Ügyfélszolgálat személyesen vagy a hszo.pszk@uni-bge.hu e-mail címen.

 

Szakmai kérdések esetén a Gazdaságinformatika Tanszéken:

Dr. Szigili Krisztina FOSZK GI mentor

Dr. Dobák Dóra tanszékvezető

 

Továbbá

Balázsiné Dr. Farkas Katalin oktatási dékánhelyettes