Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Élelmiszergazdasági marketing

Tárgykód

ELNGOBB03

Szervező 

KKK Marketing Tanszék

Tárgy jellege 

Szabadon választható

Rövid tartalom 

A képzés célja: A hallgatók ismerjék meg e tárgy segítségével a mezőgazdasági, és élelmiszeripari ágazatok egyéni vonásait a termelés, a termelésértékesítés, a piaci értékítélet és a fogyasztás szempontjából egyaránt. Külföldi példák elemzésével tanulják meg a marketingszemléletű gazdálkodás minden fázisát, melyek sikeres alkalmazása esetén növekedhetne a magyar agrár- és élelmiszeripari termékek versenyképessége. Jelen projekt során áttekintjük a fontosabb élelmiszeripari ágazatok hazai és nemzetközi védjegyezési gyakorlatát, és az adott ágazatban egy új piacra lépő KKV számára védjegyezési stratégiát dolgozunk ki.

Tematika:

A mezőgazdasági termelés sajátosságai: a termék előállítása, a termelésszervezés és a termékpályák működése. A mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentősége a múltban és napjainkban. 4 óra

A fogyasztói igények változása. Az élelmiszerfogyasztás motivációi. Élelmiszerfogyasztási szokások az eltérő gazdasági fejlettségű és ökológiai környezetű országokban. 4 óra

Az élelmiszervédjegyek fajtái, és szerepük a vásárlási és fogyasztási döntésekben. Az EU védjegyezési gyakorlata, OEM, OFJ, HK, HÍR. Tanúsító élelmiszervédjegyek az EU-ban és Magyarországon, Labelle Francs, KMÉ, Magyar Termék, stb. 4 óra

Védjegyezési stratégiák az agráriumban és az élelmiszeriparban. A védjegyek rendszere. A védjegyek marketingtámogatása, vállalati és közösségi marketing szinten. 4 óra

Csoportos feladat megoldása szemináriumi rendszerben 10 óra:

  • egy ágazat védjegyezési stratégiájának a feltárása, primer és szekunder források alapján
  • az ágazati védjegyezési stratégia értékelése, értékelési protokoll
  • javaslatok az újonnan belépők számára

Prezentáció, csoportvita 2 óra

Kurzus nyelve 

Magyar

Óraszám

28 óra

Beszámítás / kreditérték

3 kredit

Hallgatói kör 

KKK KM alapszakos hallgatói

Értékelés

A feladatot a csoportok 12 percben prezentálják, majd a többiekkel megvitatják. Az érdemjegy kialakításába az elkészített prezentáció tartalma 60%-kal, a prezentáció 20%-kal, a vitában való részvétel, illetve az órai aktivitás 20%-kal számít be.

Értékelés:

60% elégtelen

61 – 68% elégséges

69 – 77% közepes

78 – 87% jó

88 - jeles

Előadó

Dr. Totth Gedeon

Dr. Kopcsay László

További információ 

KKK Marketing TanszékDr. Totth Gedeon

Egyéb 

-